HomeOver LansinkvesteFaciliteitenServiceContactRouteplannerFoto impressieVestiging Almelo

Bedrijfsafval

Ten behoeve van het bedrijfsafval staan er in een overdekte ruimte achter het gebouw meerdere grote afvalcontainers en een aantal papiercontainers, welke regelmatig worden geleegd.

Hierin kunnen kosteloos het bedrijfsafval en -papier worden gedeponeerd.